Verhoog de patiƫntveiligheid en verlaag de druk op het personeel dankzij automatisering

Personeelstekort in de zorgsector is een probleem dat al lang aansleept. De werkdruk in de woon- en zorgcentra zal nog enkel toenemen omdat er vanuit de wetgeving steeds meer normen opgelegd worden waaraan men moet voldoen. Alles wordt strenger en er komt meer controle. Dat is op zich een goede zaak: iedereen wil voor zichzelf en zijn naasten goede en kwalitatieve hulp wanneer men zorgbehoevend wordt. Langs de andere kant brengen die nieuwe procedures met zich mee dat het personeel nog meer onder druk komt te staan, want al deze procedures moeten worden opgestart en alle incidenten dienen ook te worden geregistreerd en gerapporteerd. Dat brengt met zich mee dat het personeel extra taken erbij krijgt, die niet zorg-gerelateerd zijn. Door al deze administratieve taken heeft het personeel minder tijd om aan de eigenlijke zorg van bewoners te besteden.

Echter, er zijn op de markt tal van oplossingen die een heleboel van deze nieuwe vereisten kunnen opvangen, door te gaan automatiseren of informatiseren. Het kernwoord hiervoor is “identificatie”. Het kunnen identificeren van patiënten op ieder moment van de behandeling is een van de belangrijkste elementen van patiëntveiligheid, aangezien het essentieel is voor zorgverleners om de juiste zorg te kunnen geven. Dat is de reden waarom steeds meer zorginstellingen kiezen voor automatische identificatiesystemen om mogelijke menselijke fouten te voorkomen.

Oplossingen, waarbij bewoners worden geïdentificeerd aan de hand van een polsbandje waarop barcodes staan of die werken met RFID (Radio Frequency Identification), bieden niet alleen een aanzienlijke verbetering inzake medicatiefouten; ze verbeteren de algemene veiligheid van de patiënt. Dankzij slimme technologie kan je er namelijk op een snelle manier voor zorgen dat de juiste medicatie steeds aan de juiste bewoner wordt gegeven. Je kan daar heel ver in gaan – zelfs controleren dat de bewoner zijn medicatie op het juiste moment krijgt. Daarnaast verhoogt het ook de productiviteit van medewerkers dankzij een lagere kans op menselijke fouten en een heleboel minder papierwerk.

Er bestaan ook systemen die kunnen helpen bij of zelfs vermijden van val-ongevallen. Die systemen kunnen detecteren en geven signalen (of sturen een bericht) wanneer een bewoner of degene die hulpbehoevend is uit bed tracht te komen, of probeert recht te staan uit zijn/haar rolstoel. Dit zijn dan de zogeheten valpreventiesystemen.

Het kan eveneens een enorme opdracht zijn om een oogje te houden op patiënten die lijden aan dementie, verwarring of die herstellen van ernstige hersenschade, om te voorkomen dat ze beginnen te dwalen en zichzelf in gevaar brengen. Zorgverleners willen natuurlijk ook dwalende bewoners veilig houden, zonder afbreuk te doen aan hun onafhankelijkheid, waardigheid en autonomie. Een dwaaldetectie en -preventie oplossing doet precies dat. Elke bewoner draagt een kleine zender (tag) en uitgangen worden beschermd door deurcontrollers. Wanneer een inwoner een uitgang nadert, vergrendelt de deurcontroller de deur om  te voorkomen dat de bewoner naar buiten gaat. In het geval van een alarm, verschijnt er bij de verantwoordelijke onmiddellijk een waarschuwing met de naam van de bewoner, de locatie van het alarm en zelfs een foto.

Het is een feit dat de woonzorgcentra heel vaak over minimale budgetten beschikken, en dus niet altijd de mogelijkheid hebben om zich zulke systemen aan te schaffen. In de markt worden echter oplossingen geboden om een systeem te implementeren, tegen een vaste kost per maand of trimester. Hierdoor hoeven de zorgcentra geen grote investeringen te doen, maar hebben ze een vaste maandelijkse of trimestriële operationele kost waardoor ze perfect weten wat hen dat per maand zal kosten.

Wat er ook van zij, er bestaan tal van systemen om patiënten te helpen en de taak van de verzorgers te verlichten. Met de aangehaalde oplossingen kan de last van bijkomende taken van de schouders van het personeel worden gehaald, de werkdruk worden verlicht en kunnen zorgverstrekkers doen waarin ze het best zijn: mensen helpen.

Published on:
15 februari 2017

Er zijn nog geen (goedgekeurde) reacties op dit bericht.
Plaats zelf een reactie