Het fundament van onze organisatie, vertaald in 3 C’s

Elke organisatie is uniek, en heeft een set van waarden die het wilt uitdragen. Bij ons kiezen we bewust en resoluut voor drie kernwaarden. Toeval of niet: ze beginnen allemaal met een C: creativiteit, competentie en continuïteit. Maar wat betekenen die waarden juist? En hoe worden ze in de praktijk gebracht? U ontdekt het hier.

Creativiteit: de enige weg naar de juiste oplossingen

Kennis is macht. Daarom weten we perfect wat de behoeftes van onze klanten zijn. Dankzij onze analytische, consultatieve en objectieve methode zijn we in staat om problemen ten gronde te analyseren, en in het proces mee te denken met onze klanten. Pas wanneer we alle behoeftes van de klant in kaart hebben gebracht, gaan we op zoek naar de juiste oplossing. Concreet kan dat een kant-en-klare oplossing zijn, maar evengoed een op maat gemaakt pakket. Of zelfs een combinatie van beide, waarbij we de juiste mix van hardware en software implementeren.3 C's

Het zoeken naar de juiste oplossingen op een creatieve manier zorgt ervoor dat we onze klanten een uitstekende ROI op hun investering kunnen aantonen. Een lage total cost of ownership is gestoeld op een heldere langetermijnvisie gericht op klantentevredenheid. Maar dat kunnen we alleen bereiken als we out-of-the-box blijven denken en innovatieve oplossingen blijven aanreiken. Onze creativiteit manifesteert zich ook in onze flexibele financieringsopties, zoals leasing, renting, SaaS voor onze software en LabelEasy voor onze etiketten.

Competentie: bouwen aan kennis en vaardigheden 

We beschikken over heel wat kennis en ervaring. Dat zien we ook op de werkvloer: hooggekwalificeerd talent dat voortdurend wordt opgeleid. Onze mensen behalen continu nieuwe certificaties, om hun kennis te verruimen en up-to-date te blijven. Gedurende de afgelopen 35 jaren waarin we actief zijn in Auto-ID-oplossingen in verschillende markten, toepassingen en omgevingen, hebben we een uitgebreide kennis en een professioneel partnernetwerk opgebouwd.

Bij elk project streven we naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Dat uit zich in onze productkeuzes, maar ook in onze methodologie en diensten. Om onze kwaliteit te garanderen, staan we garant voor een professioneel, toegankelijk en flexibel aanbod. Maar ook voor de allernieuwste ICT-toepassingen en een adequate informatieveiligheid.

Continuïteit: onze ogen gericht op de lange termijn

We gaan op een duurzame manier om met leveranciers, medewerkers en klanten. In onze samenwerkingen zoeken we steeds naar gelijke waarden, gelijke kwaliteitseisen en een complementariteit op alle vlakken. We zijn ervan overtuigd dat onze medewerkers onze belangrijkste asset zijn. Hen tevreden en gemotiveerd houden, zorgt voor een duidelijke win-win. Gelukkige medewerkers zorgen voor gelukkige klanten.

Maar er is meer nodig. Daarom hanteren we een relationele aanpak met een bewezen accountability en degelijke SLA’s. Daarom blijven we een onafhankelijk en slank bedrijf dat haar leidende positie behoudt in de Benelux. Zo kunnen we blijven groeien en winst maken. We houden ook rekening met onze ruimere omgeving. Onze duurzaamheid vertaalt zich in een ethische, sociaal verantwoorde en ecologische bedrijfsvoering met respect voor alle stakeholders.

Published on:
09 augustus 2017
Er zijn nog geen (goedgekeurde) reacties op dit bericht.
Plaats zelf een reactie